Curs de programació amb Python

Descobreix el llenguatge de programació Python.

Address

Bits and Books, Gran Via de les Corts Catalanes 594, 08007 Barcelona   View map

Python és un llenguatge que tothom hauria de conèixer. La seva sintaxi simple, clara, senzilla i dinàmica, la gran quantitat de llibreries disponibles i la potència del llenguatge, entre d’altres, fan que en desenvolupar una aplicació en Python sigui senzill, molt ràpid i el que és més important, divertit.

El domini d’un llenguatge de programació implica el maneig de certes tècniques comunes com són la creació d’algoritmes, la manipulació de dades, el maneig i comprensió d’una sintaxi, l’ús de variables, esdeveniments, classes, objectes, mètodes i propietats que són pre-requisit per poder endinsar-se amb solidesa en el món del desenvolupament del programari.

L’objectiu del curs és obtenir una base sòlida en el llenguatge, depuració, reutilització de codi i altres consells de desenvolupament i també descobrir com utilitzar Python per a aplicacions de tot tipus.

Al final del curs l’alumne:

  • Aprendrà tipus de dades senzilles i operacions bàsiques de matemàtiques i text.
  • Farà servir les estructures de dades, control i fulxos integrades de Python.
  • Explorarà l’estructura de codi de Python, incloent l’ús de funcions.
  • Escriurà programes en Python, amb mòduls i paquets.
  • Farà servir Python per crear clients, servidors, API i serveis web.
  • Aprendrà a utilitzar Python en entorns gràfics.

Data: A partir del DILLUNS 28/1/2019 (7 setmanes) de 18h a 20h
Durada: 14 hores
Alumnes: Capacitació per a 6 persones
Preu: Curs 85 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *